Djur och jordbruk

På Årsta Gård bedrivs ett EU-anpassat ekologiskt jordbruk.

På gården finns hästar och stall för möjliga aktiviteter.

Jordbruksmarken är för närvarande utarrenderad till Stenhammars Godsförvaltning. Korna som betar i hagarna är ett trevligt inslag i landskapsbilden som bidrar till att Årsta Gård har en miljö och omgivning i mycket god harmoni.