Om oss

Årsta Gård Sköldinge AB ägs av syskonparet Karin och Olle Boëthius som bedrivit verksamhet inom LSS sedan 1996.

Verksamheten innefattar
Olle Boëthius – verksamhetschef tillika legitimerad psykolog
Karin Boëthius – verksamhetsledare
Anna Wigzell Karlström – föreståndare
Personliga assistenter
Pedagogisk resurs
Sjuksköterska
Administratör
Vaktmästare

Årsta är en gammal gård med anor och känd ägarlängd sedan 1500-talet. Gården är belägen i hjärtat av Sörmland på landsbygden mellan Flen och Katrineholm. Här bedrivs verksamheten i en lugn och lantlig miljö i herrgården och dess kringliggande byggnader och marker. Gården är omgiven av tre sjöar och jordbruk i ett levande landskap. De tre sjöarna är förbundna med åar och här kan man paddla kanot hela vägen till Nyköping.

Verksamheten vänder sig till LSS personkrets 1-3 och har tillstånd för LSS, daglig verksamhet och personlig assistans. Årsta Gård erbjuder individanpassade insatser med personligt stöd dygnet runt, alla dagar. Vi välkomnar personer med psykiska funktionsvariationer i behov av boende och personlig assistans.

 • Vi skapar förutsättningar för de boende att leva ett liv som andra anpassat efter varje individs unika behov, intressen, möjligheter och önskemål.
 • Vi erbjuder omsorg, service, stöd och andra miljöterapeutiska behandlingsinsatser som behövs för ett gott liv.
 • Behandlingsarbetet vid Årsta gård bygger på en vetenskaplig grund.
 • Vi tillämpar pedagogiska, neuropsykologiska och andra adekvata terapeutiska kunskaper enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • Verksamheten omfattar alla förekommande sysslor som ingår i den enskildes hushållsarbete i den egna bostaden, praktiska sysslor i skog och mark, sysslor med djuren på gården samt i verkstad, hobbylokal, gym och spalokal.
 • Varje boende har en egen personalgrupp med assistenter som utformas för att tillgodose individens behov och möjliggöra en positiv utveckling.
 • Insatsen anpassas utifrån varje enskild individ. Vi har stor erfarenhet av förtydligande pedagogik och strukturerade, individuellt anpassade scheman upprättas utifrån behov.
 • I verksamheten ingår hästar, kor och får och som boende på gården finns det även möjligt att ha husdjur i den egna bostaden.
 • Den boende erbjuds individuellt utformade fritidssysslor, aktiviteter och ansvarsområden med för den enskilde meningsfulla uppgifter som genomförs med anpassat stöd av assistent.
 • Stöd för att utveckla de sociala förmågorna, i gemenskap eller på tu man hand med assistent, erhålls vid samtliga aktiviteter och fritidssysslor både på och utanför gården.
 • I gårdens öppna verksamhet och samlingslokal Blåklockan erbjuds både gemensamma och individuellt utformade aktiviteter. Varje vecka anordnas sammankomster med stimulerande aktiviteter för boende och personal. Gympapass, musikstund, frågesport, fikastunder, högtidsfirande, pyssel och målning är exempel på sådana aktiviteter som var och deltar i utifrån sina unika förmågor, intressen och förutsättningar.
Klicka på länken nedan för mer information om styrelse, ekonomi etc.
Alla bolag Årstagård Sköldinge AB