Årsta Gård

På Årsta gård erbjuder vi boende för psykiska funktionsvarianter, Här bedriver vi även jordbruk. Gården ligger i hjärtat av Sörmland, 1 mil söder om Flen i Katrineholms kommun.

Ägare till Årsta gård är syskonen Olle och Karin Boëthius som driver verksamheten tillsammans med Karin make samt deras 2 söner och ca 40 medarbetare.

Årsta gård erbjuder kommuner, Landsting, privatpersoner, servicebostäder och personlig assistans för personer med psykiska funktionsvarianter.

Nedan finns det en del av de punkter som vi erbjuder på Årsta gård.

 • Vi möjliggör för de boende att leva ett liv anpassat efter egna behov, intressen, möjligheter och önskemål. Allt i en miljö av gamla, charmiga hus i vacker Sörmländsk natur omgärdat av sjöar i ett levande landskap och jordbruk.
 • Varje boende har en ”egen personalgrupp” med assistenter som ser till att varje individs möjligheter utvecklas.
 • Vi ger tillsyn, råd och stöd och andra miljöterapeutiska behandlingsinsatser som behövs för ett gott liv.
 • Verksamheten vänder sig till LSS personkrets 1-3.
 • Behandlingsarbetet vid Årsta gård bygger på en vetenskaplig grund.
 • Vi tillämpar pedagogiska, neuropsykologiska och andra terapeutiska kunskaper enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • Vi arbetar med ett väl strukturerat individuellt anpassat dagligt schema i flera boenden enligt TEACCH-metoden.
 • Den boende erhåller tillrättalagda individuellt anpassade fritidssysslor samt aktiviteter och ansvarsområden med för honom/henne meningsfulla uppgifter under handledning av sin assistent.
 • Verksamheten omfattar också hushållsarbete i den egna bostaden, praktiska sysslor i skog och mark, med djuren på gården samt i verkstad och hobbylokal.
 • Stöd för att utveckla de sociala förmågorna i gemenskap eller på tu man hand med sin assistent lämnas också vid aktiviteter och fritid både på och utanför gården.
 • Flera av de boende har idag en egen hund eller katt i sin bostad.
 • Årsta gård Sköldinge AB har tillstånd för LSS, daglig verksamhet och tillstånd att bedriva Personlig Assistans.

Välkommen att kontakta oss för närmare information.